E-mail: info@hipnoza-boni.si | Telefon: 031 322 207

O hipnozi

Zgodovina hipnoze

Beseda hipnoza izvira iz grške besede hipnos, ki pomeni spanje, ta zmotna definicija pa se je ohranila vse do danes. Hipnoza je vsekakor budno stanje.

Hipnozo so uporabljali že v starem Egiptu pred 3000 leti, poznala pa so jo tudi grška preročišča, perzijski magi, hindujski fakirji in indijski jogiji.

V srednjem veku s strani Cerkve v Evropi ni bila priznana, zato so jo uporabljali le odrski hipnotizerji. Imela je pridih okultnosti (skrivne moči).

Po dolgi zgodovini zavračanja in skepticizma zdravnikov glede hipnoze je v letu 1955 British Medical Asociacion vpeljala učenje hipnoze in sprejela hipnozo kot medicinsko vedo. V letu 1958 so storili isto še American Mediacal Asociation in kmalu kasneje še American Psychological Asociation.

K tej veliki prelomnici v zgodovini hipnoze so s svojim delom pripomogli zdravniki in psihologi, kot so James Bride, James Esdale, Jean-Martin Charcot, Hippolyte Bernheim, Ambroise-Auguste Liébeault, Josef  Breuer, Sigmund Freud, Ernest Hilgard, Elaine Hatfield in Milton Erikson.

Z uporabo medicinske hipnoze v Sloveniji je prvi začel prof. dr. Marjan Pajntar. Najprej je z njo uspešno lajšal bolečine porodnic, kasneje pa je svoje znanje uporabil še za zdravljenje psihičnih in psihosomatskih motenj. Z namenom širjenja znanja in pomena uporabe hipnoze v medicini je leta 2007 osnoval Društvo za medicinsko hipnozo Slovenije, ki redno izvaja izobraževanja in predavanja o hipnoterapiji za zdravstvene delavce.